Startersaftrek

Startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. U kunt met de startersaftrek over 2012 een extra bedrag van € 2.123 aftrekken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U hebt in 2012 recht op zelfstandigenaftrek.
  • In de jaren 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 hebt u niet meer dan 2 keer de zelfstandigenaftrek toegepast.
  • In de jaren 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 hebt u minimaal 1 jaar geen onderneming gehad.

Arbeidsongeschikt? Lees ook eens Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid.