Urencriterium

Urencriterium

Om aanspraak te maken op ondernemersaftrek wordt van u verwacht dat u voldoet aan het urencriterium. In het geval van startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid heeft u te maken met een verlaagd urencriterium. De voorwaarden om aan het urencriterium te voldoen zijn als volgt:

  • U besteedt als ondernemer 1.225 uren aan het feitelijk drijven van uw onderneming(en). Tip: Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
  • U besteedt meer dan 50% van de tijd die u werkte aan uw onderneming(en). Tip: Was u in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoeft u niet te voldoen aan deze voorwaarde van 50%.

Om aan te tonen dat u aan dit urencriterium voldoet, moet u een urenadministratie bijhouden. Een urenadministratie geeft weer welke werkzaamheden uitgevoerd zijn ten behoeve van de onderneming. Hieruit moet af te lezen zijn op welke datum dit is gebeurd en hoeveel tijd dit gekost heeft. Deze urenadministratie moet zo concreet mogelijk zijn.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Alle uren die uitgevoerd worden met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming. Hieronder een voorbeeld van uren die meewegen in het urencriterium

  • De tijd die besteed is aan de start van de onderneming
  • Alle uren die je in rekening brengt bij de klant
  • Alle uren die je door welke reden ook niet in rekening kunt brengen bij de klant
  • Werkzaamheden die niet in rekening te brengen zijn (acquisitie, SEO, nadenken, opruimen, offertes maken, administratie bijwerken, het lezen van dit soort berichten etc.etc.etc.)
  • Cursussen en trainingen
  • Reistijd

Voor het urencriterium geldt dat de uren per kalenderjaar geteld worden. Ook als uw onderneming gestart is in juli, zult u dus moeten voldoen aan de volledige 1225 uur.