Zelfstandigenaftrek

Zelfstandigenaftrek

Zelfstandigenaftrek is een aftrekpost die u in mindering mag brengen op uw belastbaar inkomen. Hierdoor daalt het belastbaar inkomen en dus ook het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting. Voor de volledige aftrek moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
  • U voldoet aan het urencriterium
  • U bent aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, heeft u in 2012 recht op €7280,- zelfstandigenaftrek.
Voldoet u aan de voorwaarden voor het urencriterium en ondernemerschap, maar was u aan het begin van het kalenderjaar 65 jaar of ouder? Dan heeft u recht op 50% van de zelfstandigenaftrek. In 2012 is dit €3640,-

Is uw winst te laag om de zelfstandigenaftrek geheel toe te passen? Dan kunt u het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

Bent u recent gestart? Kijk ook eens of u recht heeft op startersaftrek.